• Phone04-9576449
  • Addressחצב 82,כפר ורדים
04-9576449
  • Phone04-9576449
  • Addressחצב 82,כפר ורדים

פיצוי פרישה

בעקבות המסלולים השונים לפרישה – התמחינו בתחום פיצויי הפרישה 

מיסוי פרישה

כשאנו מגיעים לגיל פרישה אחרי שנים רבות של עבודה, מצטברים לזכותנו סכומים ניכרים.

אנו מעוניינים למשוך את הכספים אך מצד שני לשלם מינימום מס הכנסה.

ראשית עלינו להחליט מהי גובה הפנסיה שאנו מעוניינים לקבל, אם בכלל עפ"י צבירה.

שנית, אנו ממסים את הסכומים כדלקמן:

א.      קרנות השתלמות

ב.       קופות גמל

ג.        קרן פנסיה

ד.       פיצויי פיטורין

ה.      פדיון חופש והפרשי שכר

נתייחס לכל סעיף בנפרד:

א.  קרן השתלמות – נזילה בגיל פרישה מותנה בותק של 3 שנים.

ב.  קופות גמל – יש להפריד בין חלק הוני שפטור ממס מלכתחילה לבין חלק קצבתי. את החלק ההוני אפשר להפוך לקיצבה

     אך צריך לבדוק כדאיות לפוליסה או להפוך לקצבה מוכרת. 

     את החלק הקצבתי ניתן להפוך לפנסיה או להוון אותו.

ניתן לקבל פטור על היוון הקיצבה עד לסכום של עד 737 אלש"ח (בתנאי שיש קצבה מזערית בסך 4,405 ש"ח

לחודש והגעה לגיל פרישה הקבוע בחוק).

ג.  קרן פנסיה – ניתן למשוך כקצבה, לחילופין ניתן להוון חלק מהסכום.

     ניתן גם לפרוס את היוון הקצבה.

ד.   פיצויי פיטורין – ניתן לקבל פטור של עד 12,200 שח עבור כל שנת עבודה.

      את יתרת הסכום שחייב במס ניתן לפרוס בצורות שונות.

      אפשר גם להפוך הפיצויים לקיצבה ולהינות מהפטור על היוון או על הקצבה עצמה.

ה.   פדיון חופש והפרשי שכר – ניתן לפרוס למספר שנים ולהינות משיעורי מס נמוכים יותר.

     לסיכום – מיסוי הפרישה מורכב ומספר דרכים להנות מפיצויי הפרישה.

     כדי להקטין את חבות המס אני ממליץ להתייעץ עם מומחים בתחום.

פטור על קצבה

לאחר שסידרנו את הקופות והחלטנו על מסלול הפרישה, יש לבצע קיבוע זכויות.

מה זה קיבוע זכויות?

קיבוע זכויות הינו ניצול של סל הפטורים להיוון וקבלת כספים היום, והיתרה שלא נוצלה בפטור הופכת לפטור על חלק מהפנסיה.

לדוגמא, אם לא ניצלנו שום זכות, הפטור על הפנסיה הינו 4,096 ש"ח.

כלומר, אשה שהפנסיה שלה 10,000 ש"ח ולא קיבלה כל פטור על הפיצויים, יש לה פטור חודשי של 4,096 ש"ח, והכנסתה החייבת במס הינה 5,904 ש"ח.

כאשה, גם אם היא אינה זכאית להנחת תושבות, היא תהיה פטורה ממס בשל נקודת הזיכוי שלה.

מה הזכויות של אדם שהיגיע לגיל פרישה, מקבל פנסיה וממשיך לעבוד?

 לדוגמא, אדם שמקבל פנסיה של 7,000 ש"ח וממשיך לעבוד בשכר של 15,000 ש"ח, אותו אדם משלם על הפנסיה כ 33% מס.

במקרה זה, חשוב לבחור את מסלול הפטור בשנים הבאות, חשוב לשריין סכומים פטורים אותם נרצה למשוך, ובנוסף נבצע קיבוע זכויות קיבוע הזכויות יתן לנו פטור ממס על חלק מהקצבה כבר היום.

במידה ונקבע זכויות ולא נשריין סכומים לפטורים עתידיים, הרי כבר היום יהיה לנו פטור של 4,096 ש"ח מהפנסיה.

מיכיוון שהמס השולי שלו הינו 35%, אותו פטור יביא לחסכון במס של 35%X4,096 = 1,434 ש"ח כבר היום.

אם לא נקבע זכויות נפסיד כל חודש.

 מוזמנים לפנות למשרדנו ונשמח לתת לכם שירות    

משרד בכפר ורדים 04-9576449    054-7722379