• Phone04-9576449
  • Addressחצב 82,כפר ורדים
04-9576449
  • Phone04-9576449
  • Addressחצב 82,כפר ורדים

שאלות ותשובות

האם משלמים לרשויות המס על פתיחת תיקים?

פתיחת תיק ברשויות המס אינה כרוכה בתשלום

מהי האינדיקציה לדעת אם אני עוסק פטור או מורשה?

עוסק יכול להיות פטור ממע"מ כשמחזור כשמחזור הכנסותיו עד

מתי מגישים דוח שנתי לעצמאי?

על פי פקודת מס הכנסה ,דוח שנתי יוגש עד ליום 31/5 בשנה שאחרי. מי שמיוצג על ידי רואה חשבון, יכול להגיש במועד מאוחר יותר.

מהם המסמכים הרלוונטים לפתיחת תיק?

– צילום ת.ז.

– צילום צ'ק / אישור פתיחת חשבון בנק

– צילום הסכם התקשרות עם לקוח

– מסמכים אחרים יידרשו לאחר בדיקה קפדנית

עד מתי אפשר לבקש החזרי מס?

– אפשר לבקש החזרי מס עד 6 שנים אחורה.

כמה זמן אורכת פתיחת תיקים?

מספר ימים , לאחר איסוף כל המסמכים הרלוונטיים.